Podkrovní byt

 

Výhody podkrovního prostoru

• Podkroví ve formě nadstavby nebo vestavby umožňuje upravit nebo zlepšit dispozici bytu pod šikmou střechou oproti bytům v ostatních

podlažích (např. orientaci jednotlivých místností bytu ke světovým stranám, celkové vnitřní klima bytu).

• Dostatečně velká plocha bytu v podkroví umožňuje budování nadstandardních bytů s uvolněnou dispozicí.

• V interiéru, při dodržení zásad maximálního využití podkrovního prostoru a vytvoření optimální psychické pohody v rámci bydlení pod

šikmou střechou, se navozuje pocit bydlení v rodinném domě.

• Šikmé stěny umožňují lepší osvětlení podkrovních prostor.

• Nadstavba či vestavba existujícího domu je nejjednodušším řešením revitalizace nevyhovujícího rodinného a bytového domu nebo

zatékající ploché střechy.