Protiplísňová opatření

 

Promrzající venkovní zdi a plíseň

Původní stav

Kondenzace interiérové vzdušné vlhkosti na promrzajících venkovních stěnách, tvorba plísní,

chlad sálající ze stěn. Snížená schopnost izolovat venkovní chlad od vnitřního prostředí

zapříčiňuje vyšší spotřebu energií za vytápění a nižší komfort bydlení. Rychlé snižování teplot při přerušení vytápěcího cyklu.

Není možná akumulace stěn vlivem hlubokého procházení chladu do tloušťky venkovní zdi.

Záměr

Odstranění příčiny tvorby plísní (kondenzace vlhkosti), zamezení sálání chladu ze stěn a snížení nákladů na vytápění.

Řešení

Aplikace tepelné izolace AERO-THERM potahováním v 1mm tloušťce na celé plochy stěn s přechody na strop a na přilehlé stěny.

Časová náročnost 3 dny. 
V domě je nová omítka malovaná kvalitní otěruvzdornou malbou, povrch se tedy neškrábal.

První den odstranění plísní prostředkem Biostat Profi. Po zaschnutí nanesena penetrace na celé plochy určené k aplikaci tepelné izolace.

Přestávka na zaschnutí penetrace. Poté aplikace první vrstvy tepelné izolace AERO-THERM.

Druhý den zabroušení hran a nerovností po prvním tmelení brusnou houbičkou,

nátěr slabého roztoku penetrace s vodou na první vrstvu tepelné izolace.

Aplikace zarovnávací vrstvy tepelné izolace přímo na vlhký podklad.

Vlhký podklad neodsává tak rychle vodu z tepelné izolace při aplikaci druhé vrstvy.

Třetí den, po zaschnutí druhé vyrovnávací vrstvy, se povrch opět zabrousil brusnou houbičkou. 


Po zabroušení druhé vrstvy malba kvalitní malířskou barvou.

První vrstva rozředěnou malbou, aby se dobře zapila do podkladu.

Výsledek

Odstraněny plísně, odstraněna kondenzace vlhkosti, prostory zatepleny.

Snížení nákladů na vytápění. Zlepšení tepelné pohody.

Aplikovaná plocha

obvodové stěny 3 místností, celkem 85m2.

Kalkulace pořizovacích nákladů a jejich návratnosti

Cena za materiál a aplikaci 38 000 Kč
.

Návratnost investice

5 let při roční úspoře 7 600 Kč

6 let při roční úspoře 6 334 Kč

7 let při roční úspoře 5 429 Kč

8 let při roční úspoře 4 750 Kč

Venkovní sanace:

drenáž/sanace části obytného domu