Zemní a výkopové práce:    

                                                                                                                                                    

terénní úpravy svažitých i rovinných terénů,
rovnání i svahování terénů,

nakládání sypkých materiálů a zeminy,

zahrnovací práce,

těžba zeminy,

zajištění odvozu zeminy

 

Garance nízké ceny předem jasně stanovené,

garantované smlouvou.

 

Zaměstnanci s dlouhodobou praxí v daném oboru.Rychlost-Spolehlivost-Pracovitost-Kvalita-Poctivost

 

 

 

                        Realizace pokládky zámkové dlažby

                                                                                                                     

                                                                    Pokládka zámkové dlažby

Zámková dlažba se skládá z jednotlivých kamenů vyrobených z betonu.

Tyto kameny mají různý tvar, barvu a povrch. Betonové kameny při pokládce pokládáme do štěrkového lože

ohraničeného příslušným druhem obrubníku nebo palisády. Tyto kameny pak tvoří jakkoliv velkou, zákazníkem požadovanou plochu.

 

Naše firma provádí na přání zákazníka kompletní pokládku zámkové dlažby.

Nejprve spolu se zákazníkem vybereme nejvhodnější dlažbu, její tvar a velikost pro daný účel.

Poté vyměříme plochu pro pokládku a provedeme skrývku zeminy v příslušné hloubce a nivelitě pro odvedení dešťové vody.

Následně provedeme zhutněné štěrkové lože ve skladbě dle předpisů pro pojezdové nebo,  pochozí plochy.

Nakonec se provádí pokládka zámkové dlažby do ložné vrstvy štěrku s přehutněním dlažby a zapískováním spár. 

    

 

 

Zakázky dokážeme řešit skutečně komplexně,

včetně bouracích a zemních prací, terénních úprav či demontáží konstrukcí.

                                                                                 

Před každou akcí provedeme zdarma obhlídku přímo na místě

realizace zakázky a navrhneme optimální řešení, včetně cenové nabídky.

Garantujeme pevnou smluvní cenu předem!